Sensitisatie

Je staat er ’s ochtends mee op en gaat er ’s avonds mee naar bed. Een constant zeurende, stekende of scherpe pijn in bijvoorbeeld je nek schouders of rug. Na tal van medische onderzoeken in de vorm van bloedonderzoek, röntgenfoto, MRI en meerdere medisch specialisten verder wordt er geen aanwijsbare oorzaak gevonden. Pijnstillers hebben een steeds korter durende werking. Je start uiteindelijk met allerlei therapievormen waarvan het gewenste en verlichtende effect helaas  van korte duur is. Je krijgt uiteindelijk het ‘advies’ om het te accepteren en er mee te leren leven. Sensitisatie is nagenoeg de enige diagnose die op dit moment overblijft.

Wat is een sensitisatie?

Sensitisatie is een extreme of overbezorgde pijnreactie van het lichaam.

De pijn die men ervaart heeft niet meer de functie als ‘alarmsysteem’, maar is nu de uitkomst van een constante hoge paraatheid (overbezorgdheid). De pijn is hiermee vele malen heftiger dan dat je zou mogen verwachten van de prikkel en kan zich verspreiden buiten het pijnlijke of aangedane gebied. Het lichaam koppelt hiermee pijn niet langer meer aan de intensiteit of duur van een prikkel, maar reageert, zonder specifieke aanleiding, heftiger dan normaal.

In eerste lijn is jouw lichaam vele malen scherper en overgevoeliger ‘afgesteld’ als normaal. De constante hoge vorm van paraatheid, die voor langere tijd aanblijft, resulteert in een aanpassing in het lijf. Je moet je voorstellen dat je lichaam zijn eigen programma kan draaien. Ademhalen, hartslag reguleren en alle interne processen in je lichaam op peil houden gebeurt allemaal zonder dat jij er weet van hebt. Wanneer er zoveel zelfstandige processen lopen, kun jij je wellicht voorstellen dat jouw lichaam je ook pijn kan geven zonder aanleiding. De constante hoge paraatheid en dreiging heef geresulteerd in een aanpassing in je lijf. De feedback van pijnsensoren en het gewrichtsgevoel zijn door aanpassing losgekoppeld van elkaar met als gevolg dat iedere prikkel wordt gezien als gevaar. Je lichaam wacht niet op de juiste feedback, reageert heel snel, maar ook heel onnauwkeurig. De uitkomst: chronische pijn. Je lijf dient opnieuw ‘geprogrammeerd’ te worden.

Hoe vaak komt het voor?

Ongeveer 18% van de Nederlandse volwassen heeft last van chronische pijn in verschillende varianten. Het is hiermee in huisartspraktijken een veelvoorkomend probleem.

Behandeling bij sensitisatie

Om sensitisatie te behandelen zijn er uiteenlopende aspecten waar naar gekeken kan worden. Bijvoorbeeld het beantwoorden van de vraag :Hoe werkt pijn en wat kun je er mee? We kijken ook naar andere factoren die een rol spelen en pakken dit ook aan indien nodig. Denk hierbij aan slaapschuld, roken etc.

Ontspannen en verminderen van de druk
Werken vanuit je kracht en het gewricht laten bewegen door ‘het midden’
Combineren en uitdagen in complexere bewegingen
Onderhandelen met je lichaam. Bedreiging en/of overbezorgdheid laten controleren /laten afnemen
Ontdekken wat je leuk vindt op het gebied van bewegen
Veilig bewegen om daarmee het systeem te herprogrammeren.

WAAROM Vitaliteitstherapie?

Binnen 3 sessies een duidelijk verklaring voor de bedreiging/ overbezorgdheid van je lichaam met daarbij een op maat gemaakt behandelplan

Geen verwijzing nodig van huisarts of ander (medisch) specialist. Belangrijke kanttekening: Ga altijd eerst naar de huisarts. Als de huisarts niets kan vinden (en er geen onderliggende medische klachten zijn) en je klachten blijven aanhouden dan gaan we graag kijken wat we voor je kunnen doen.

Een vitaliteitstherapeut is bekend met deze ziektes en werkt samen met jou aan de omliggende omgevingsfactoren om zo symptomen te minderen (basisbehoeften) ,dan wel mogelijke genezing te bewerkstelligen.

Er wordt gewerkt aan basisbehoeften: autonomie, binding en competentie

Autonomie
Eigen keuzevrijheid en datgeen doen wat jij wilt, leuk of belangrijk vindt

Binding (Sociale betrokkenheid)
Zijn er mensen in jouw omgeving waar jij terecht kunt (zonder last) en andersom?

Competentie
Wat gaat jouw gemakkelijk af, wat voor anderen moeilijk is? Oplossingsgericht denken in plaats van zoeken naar pijn uit het verleden

Vragen over Sensitisatie? Of van je klachten af komen?

Maak een afspraak voor ons online inloopspreekuur
Online consult plannenOnline inloopspreekuur