Vitaliteitsmanagement programma

Duurzame inzetbaarheid en verantwoord ondernemen

Het vitale bedrijf

Een energieke en krachtige organisatie waar:

 1. Medewerkers meer voor het bedrijf willen en kunnen betekenen
 2. De cultuur heerst waarin medewerkers voor elkaar willen zorgen in plaats van betuttelen
 3. Het managen van vitaliteit van medewerkers geïntegreerd is in de lijn
 4. Medewerkers voor zichzelf willen zorgen en eigen verantwoordelijkheid nemen.

Duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid moet van twee kanten worden aangevlogen.

 1. Re-integratie bij uitval
 2. Aan de preventieve zijde:
  1. Leefstijl- en gezondheid programma’s
  2. Individuele begeleiding

Echter, leefstijl- en gezondheid programma’s leiden zelden tot duurzame gedragsverandering. Het wordt vooral gedragen door de reeds gezondheidsbewuste medewerkers.

Leefstijlprogramma’s hebben namelijk als uitgangspunt dat de medewerker zelf gezonder wil worden. Een effectief programma creëert echter eerst draagvlak door de intrinsieke motivatie van medewerkers te verhogen. Een van de belangrijkste doelstellingen is eerst de betrokkenheid van de medewerkers met het bedrijf te vergroten. Onze managementprogramma’s hebben dit als uitgangspunt.

Wij bieden virale managementprogramma’s om de vitaliteit, leefstijl en gezondheid binnen de organisatie te verbeteren.

Het virale karakter van onze managementprogramma’s zorgen ervoor dat de implementatie geïntegreerd wordt in de bestaande processen en via de lijn verspreid wordt. Het betekent dat onze unieke preventieve managementprogramma’s weinig belastend, maar zeer effectief zijn. De programma’s doorlopen 3 fases en houden rekening met de fases van gedragsverandering.

Er is de afgelopen 30 jaar veel onderzoek geweest naar de wijze waarop mensen veranderen. Al dit onderzoek maakt integraal onderdeel uit van onze vitaliteitsaanpak. Het betekent ook dat we gefaseerd werken door eerst de medewerkers voor te bereiden op veranderen alvorens daadwerkelijk het verandertraject in te zetten. Het is allemaal samengevat tot een structuur.

ABC-structuur van vitaliteit

 • A. Wat drijft je en wat houd je tegen (Werken aan Autonomie)
 • B. Hoe lijnen we de individuele drijfveren op met het bedrijfsbelang waardoor de Betrokkenheid toeneemt
 • C. Wat heb je daar voor nodig? (Werken aan Competenties, zoals sterke eigenschappen en leefstijl)

ABC van vitaliteit

Voorbeelden van management programma’s zijn:

 • Positieve werkidentiteit
 • Sterke eigenschappen
 • Volg de leider
 • Vlammen

 

Investering in betrokkenheid en zorgen voor zingeving verhoogt de arbeidsproductiviteit gemiddeld met 953€ per werkzame Nederlander

Vul onderstaande formulier in voor meer informatie of bel ons op 0591-649111