Vitaliteit scan

Test je fitheid en vitaltieit!

“Vitaliteit scan” het startpunt!

 

U krijgt inzicht in uw gezondheid, kracht, energielevel, werkvermogen, flexibiliteit en levenskwaliteit. Een goed startpunt om te werken aan de vitaliteit.

 

Thema’s en globale aanpak

 • Vitaliteit
 • Gezondheid
 • Betrokkenheid / werkbeleving *
 • Inventarisatie werkzaamheden *
 • Vertalen van bestaande KPI’s en rapporten naar programma’s *

De totale Quickscan bestaat uit 4 fases.

 • Fase 1:  Voorbereiding
  • Doornemen van bestaande rapporten
 • Fase 2: Testen en inventarisatie
  • Individuele quickscan: Binnen een duur van 30 minuten wordt jouw gezondheid en vitaliteit in kaart gebracht.
  • Organisatie quickscan: Tijdens 2 (indien nodig 3) dagdelen, wordt de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers in kaart gebracht. Deze worden aangevuld met thema 3 (betrokkenheid en werkbeleving) en 4 (inventarisatie werkzaamheden). De genoemde onderdelen zullen niet bij iedereen afgenomen worden maar steekproefsgewijs. Thema 3 gaat op basis van vragenlijsten en interviews. *
 • Fase 3:  Uitwerking:
  • Uitwerken en vergelijken van de resultaten.
 • Fase 4: Aanbeveling en vervolg
  • Een persoonlijk advies, of in relatie tot de organisatie een vertaling van de resultaten naar management- en gezondheid-programma’s voor een vitaliteitstraject. Daarin worden aanbevelingen gedaan voor specifieke vitaliteit- en gezondheidsprogramma’s.

Uitwerking van thema’s

Vitaliteit
 • Vitacheck (vragenlijst)
  • Geeft indicatie voor kwaliteit van leven. Het is een vertaling van internationaal gevalideerde RAND-36 vragenlijst.
 • Doezelscore (scorelijst)
  • Geeft indicatie voor slaapschuld
 • Ademfrequentie
  • Geeft een indicatie voor stress/ontspanning en kwaliteit van ademhaling
 • Handknijpkracht
  • Handknijpkracht is gecorreleerd met algehele spierkracht.
 • Sit and reach test
  • Indicatie voor lenigheid en stabiliteit van de romp (“core”)
 • Mc Cardle steptest
  • Indicatie voor uithoudingsvermogen en capaciteit om na inspanning te herstellen.
 • Beweegscan
  • Analyse voor beweegkwaliteit en analyse risico’s op blessures.
 • Voedingscan
  • Indicatie voor voedingsgedrag overeenkomend met advies van het voedingscentrum
 • Gevoelscan
  • Indicatie voor stress- en geluksgevoel
 • Emwave (hartritmevariatie) 
  • Indicatie voor flexibiliteit van zenuwstelsel en mate van capaciteit om met fysieke en psychosociale stress om te kunnen gaan.
Gezondheid
 • BMI (vertaling naar lichaamsgewicht en lengte)
 • Buikomvang (belangrijke indicatie voor visceraal vet en gezondheid)
 • Bloeddruk
 • Inventarisatie gezondheidsparameters zoals NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen)
Betrokkenheid / werkbeleving*
 • Werkbelevingslijst (scorelijst)
 • Bekendheid visie en missie (interview)
 • Werkidentiteit (interview)
 • Satisfaction of life scale (scorelijst)
Vertalen van bestaande KPI’s en rapporten naar programma’s *

Bijv. medewerker tevredenheidsonderzoek.

Inventarisatie werkzaamheden *
 • Werkhoudingen en fysieke belasting
 • Analyse van benodigde fysieke capaciteit betreft beweging en houding
 • Werktijden en pauzes

*  exclusief voor het bedrijfsleven en organisaties

Stel hier uw vraag of opmerking

>