Search
Close this search box.

Depressiviteit

Depressiviteit

Alsof letterlijk en figuurlijk de stekker eruit wordt getrokken. Je ervaart een ‘shut down’Je verliest de controle met als gevolg dat je in strijd komt met jezelf, de verwachtingen van anderen of mogelijk de positie op je werk. Je ergens toe zetten of te motiveren is lastig, je gaat laar naar en uit bed en probeert letterlijk de dagen door te komen.

Wat is depressiviteit?

Depressiviteit is een beschermingsmechanisme van je lichaam. Je lichaam geeft door middel van langdurige vermoeidheid en een grotere gevoeligheid voor negatievere emoties duidelijk weer dat het tijd is voor zelfbescherming. Je lichaam wordt in een ‘spaarstand’ gezet. Deze manier van zelfbescherming wordt mogelijk veroorzaak door chronische gevaarlijke situaties (vernedering of confrontaties met falen), weinig energie voor nieuwe zaken of een grotere gevoeligheid voor verlies, falen of afwijzing.

Depressie, net als chronische pijn worden in verband gebracht met neuroplasticiteit. Een duur woord maar in de praktijk betekent dit niks meer dan het aanpassingsvermogen van je lichaam. Terugkerende acties of handelingen, gevoelens en denkbeelden beïnvloeden deze aanpassing van het lichaam. Iets wat vermoedelijk versterkt wordt door weinig tot geen zinvol werk, gebrek aan eigenwaarde, geen hoopvolle toekomst of een tekort in betekenisvolle relaties.

 

Symptomen depressiviteit:

 • Somberheid, lusteloosheid en minder plezier in activiteiten
 • Veelvuldig of voortdurend onrustig of juist snel geïrriteerd
 • Besluiteloosheid
 • Moeite met hanteren van dagelijks ritme/structuur
 • Weinig tot geen concentratie of motivatie
 • Weinig oogcontact, monotone spraak en een trage motoriek
 • Aanhoudende moeiheid of wisselende klachten
  (veelvuldig naar de huisarts)
 • Nervositeit, angst, slapeloosheid

Hoe vaak komt het voor?

Bijna 20 procent van de Nederlanders heeft één of meerdere malen te kampen met depressie. Het percentage wat mogelijk latent depressief is, ligt waarschijnlijk nog hoger. Dit heeft te maken met het feit dat depressie veelal gepaard gaat met het hebben van andere klachten (diabetes, COPD of reuma)

 

Behandeling depressiviteit

Het beschermingsmechanisme van je lichaam wordt mede beïnvloed of in stand gehouden door psychologische basisbehoeften. Invulling geven aan deze basisbehoeften: autonomie (eigen regie/ eigen keuzevrijheid) binding, (sociale verbintenis) en competentie (sterke eigenschappen en waardering) hebben een beschermend effect tegen depressie. Het verhoogt eigenwaarde.

 • Ongedwongen bewegen, Doe wat jij leuk vindt!
 • Spelen, net als vroeger
 • Het is ongedwongen, geeft geen beklemmend gevoel en gaat gepaard met positieve emoties.
 • Slaaphygiëne -> Rem slaap verkorten
 • Stel doelen, hoe klein het ook is -> Men heeft er wel een gevoel bij
 •  Wijs een voorwerp aan, pak het op en verplaats het
 • Positieve en negatieve emoties

 

WAAROM Vitaliteitstherapie?

Binnen 3 sessies een duidelijk verklaring voor de bedreiging/ overbezorgdheid van je lichaam met daarbij een op maat gemaakt behandelplan

Geen verwijzing nodig van huisarts of ander (medisch) specialist. Belangrijke kanttekening: Ga altijd eerst naar de huisarts. Als de huisarts niets kan vinden (en er geen onderliggende medische klachten zijn) en je klachten blijven aanhouden dan gaan we graag kijken wat we voor je kunnen doen.

Een vitaliteitstherapeut is bekend met deze ziektes en werkt samen met jou aan de omliggende omgevingsfactoren om zo symptomen te minderen (basisbehoeften) ,dan wel mogelijke genezing te bewerkstelligen.

Samen werken we aan basisbehoeften: autonomie, binding en competentie

Autonomie
Eigen keuzevrijheid en datgeen doen wat jij wilt, leuk of belangrijk vindt

Binding (Sociale betrokkenheid)
Zijn er mensen in jouw omgeving waar jij terecht kunt (zonder last) en andersom?

Competentie
Wat gaat jouw gemakkelijk af, wat voor anderen moeilijk is?

Oplossingsgericht denken in plaats van zoeken naar pijn uit het verleden