Search
Close this search box.

Huisregels

Huisregels

 1. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen;
 2. Wanneer u een afspraak heeft (locatie Emmen en Coevorden), moet u zich altijd eerst melden bij de receptie van Fit Sports en vervolgens plaatsnemen in de wachtruimte. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen;
 3. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meld dit dan s.v.p. bij de receptie;
 4. U kunt in de wachtkamer gebruikmaken van de daar aanwezige lectuur. Het is niet de bedoeling dat u tijdschriften mee naar huis neemt;
 5. Bij verhindering van een afspraak dient men deze 24 uur van te voren af te melden. Bij het niet tijdig afmelden wordt de behandeling bij de patiënt in rekening gebracht. Deze rekening wordt NIET vergoed door de zorgverzekeraar;
 6. Wanneer u er voor het eerst bent, graag uw geldige ziekenfondskaart of polispas meenemen. Als uw gegevens tussentijds zijn veranderd, wilt u dat dan s.v.p. ook doorgeven? De verantwoordelijkheid of de cliënt voldoende verzekerd is voor fysiotherapie ligt bij de cliënt zelf;
 7. Wilt u bij de afspraken ook een grote handdoek of een badlaken en een eventuele verwijsbrief meebrengen?
 8. Wanneer u behandeld wordt of traint in de oefenruimte/cardio-zaal dient, u een handdoek mee te brengen en schoeisel met schone zolen te dragen. Tevens wordt u geacht gemakkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding, te dragen;
 9. Na gebruik van apparatuur in de cardio-zaal verzoeken wij u vriendelijk de gebruikte toestellen schoon te maken met daarvoor aanwezig reinigingsmiddel;
 10. In onze praktijk wordt niet gerookt;
 11. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem die daarom altijd mee naar de oefenzaal of de behandelkamer of maak gebruik van de beschikbare kluisjes in de kleedruimte;
 12. Als u ons belt. wordt u, om de telefonische bereikbaarheid te vergroten, na ongeveer 25 seconden doorgeschakeld naar andere vestiging of  het antwoordapparaat, hier kunt u dan uw boodschap en telefoonnummer achterlaten, opdat wij u z.s.m. terug kunnen bellen;
 13. Privacy. Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren worden uw medische en administratieve gegevens geregistreerd. Op deze registratie is de Wet Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd;
 14. Klachtenprocedure. Indien u een klacht wilt indienen, dan richt u zich in eerste instantie tot uw behandelend therapeut. Hij zal proberen samen met u de juiste oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal gepoogd worden samen met een medewerker van Fit Sports door middel van een klachtenformulier, tot een juiste beslissing te komen;
 15. Natuurlijk doen wij er alles aan klachten te voorkomen!