Search
Close this search box.

Tarieven


Omschrijving Tarief
Reguliere sessie fysiotherapie (E-consult) 45,00 €
Screening fysiotherapie DTF 10,00 €
Intake fysiotherapie (inclusief DTF) 57,50 €
Toeslag uitbehandeling 10,00 €
Vitaliteitstherapie (60/30 minuten) 85,00/45,00 €
Intake RugVitaal 57,50 €

 

* In geval van business to business zijn de genoemde prijzen exclusief geldende BTW


Vergoedingen
MoVital Emmen heeft contracten en prijsafspraken met de meeste grote zorgverzekeraars met uitzondering van Menzis (Anderzorg), Zorg&Zekerheid en CZ (Ohra en NN). Als jij verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, kun je gebruik maken van de restitutie regeling. Je krijgt een groot gedeelte tot volledig vergoed. Dit is afhankelijk van de aanvullende polis die jij hebt afgesloten met jouw verzekeraar. Controleer altijd je zorgpolis voor je vergoeding, je blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling. Wij kunnen wel controleren hoeveel fysiotherapie je vergoed krijgt, maar dit is niet altijd kloppend merken wij. Dus controleer altijd ook zelf je vergoeding en geef dit aan ons door.


Fysiotherapie in de basisverzekering (bron: KNGF)
De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De inhoud van dit pakket is wettelijk vastgelegd. Fysiotherapie wordt soms vergoed vanuit de basisverzekering: bij bepaalde aandoeningen, waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen ná de twintigste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Bekijk de lijst met deze aandoeningen.
Bij kinderen, tot 18 jaar, met deze aandoeningen (chronische indicatie) worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Kinderen met andere aandoeningen krijgen (maximaal twee maal) negen behandelingen per aandoening vergoed als dat medisch noodzakelijk is.


Fysiotherapie in de aanvullende verzekering (bron: KNGF)
Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximumaantal behandelingen, een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen.

Bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie 100%.

In dit overzicht ziet u hoe fysiotherapie in de polissen van de zorgverzekeraars is opgenomen

Link: fysiotherapie vergoeding per verzekeraar