Search
Close this search box.

Diabetes Type 2

Diabetes Type 2

Het was schrikken, je kwam bij de huisarts voor mogelijk samenhangende klachten. Na meerdere specifieke testen wordt de conclusie getrokken. Een te hoog bloedsuiker, je krijgt de diagnose diabetes type 2, oftewel suikerziekte. Maar wat nu? Wel of niet spuiten, wel of geen verdere medicatie? Wat betekent dit voor werk, familie, vrienden, sport, vakantie? Veel vragen maar op dit moment nog weinig zeker.

Wat is diabetes type 2

Suikers worden in je lichaam gebruikt als brandstof voor de cellen. Deze suikers worden vervoerd via de bloedbaan. Wanneer er sprake is van een verlaagd niveau maakt je lichaam glucose vrij uit de lever en zal de drang naar eten toenemen. Het niveau zal weer stijgen en insuline spoort de cellen aan om deze suiker ook daadwerkelijk op te nemen. Dit is een volstrekt normaal proces dat een gezond lichaam zelf goed kan reguleren. Op het moment dat de lichaamscellen onvoldoende suikers uit de bloedbaan kunnen halen, zullen de bloedsuikerniveaus stijgen. Insuline stimuleert de opname van suiker maar vanwege vervetting (overvolle cellen) kan er geen insulinehormoon aanhaken op de cel. Deze is namelijk vanwege de vervetting bezet door een ontstekingsstof. Wanneer dit van chronische aard is spreken we van diabetes. In de volksmond wellicht beter bekend als suikerziekte.

Beweegarmoede, een chronische positieve energiebalans, meer energie binnen krijgen dan nodig is, vervetting, genetische en omgevingsfactoren spelen mogelijk een belangrijke rol bij diabetes

Hoe vaak komt het voor?

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben te kampen met diabetes type 2. Doorgaans zijn dit iets meer mannen dan vrouwen. Naar schatting hebben ongeveer 1 miljoen Nederlanders te kampen met prediabetes, een voorstadium van diabetes type 2. Naar schatting komen er gemiddeld per week 1000 mensen per week bij met diabetes type 2.

Behandeling Diabetes type 2

Een algemeen bekende handeling is een behandeling met medicatie. Maar dit is zeker niet de enige mogelijkheid. Overleg altijd met je huisarts als je wil werken aan een behandeling zonder medicatie.

Om Diabetes type 2 te kunnen behandelen en in iedergeval de klachten te kunnen verminderen worden de volgende zaken In kaart gebracht:

  • (stoppen met) roken
  • Slapen
  • Voeding: variatie, gewoonte, wilskracht, omgeving, niet vullen maar voeden
  • Bewegen / sporten met diabetes

Werken aan een leven dat de moeite waard is, zorgt ervoor dat men (beter) voor zichzelf wil zorgen. We dienen hierbij te werken aan de basisbehoeften autonomie, binding en competentie. Dit zorgt ervoor dat je meer leeft in plaats van door de klachten geleefd te worden.

  • Zijn er keuzes die je moet maken vanwege je ziekte die je frustreren? (autonomie)
  • Zijn er mensen waar je terecht kunt waar je je niet alleen maar tot last voelt (binding)
  • Zijn er zaken die je niet zo goed hebt kunnen doen als je wilt vanwege je ziekte die je frustreren? (competenties)

We kunnen symptomen minderen, eventueel leren accepteren, jouw omgeving gericht gebruiken, inzicht krijgen en helpen te werken aan een vitaal leven. Controle herwinnen! 

WAAROM Vitaliteitstherapie?

Binnen 3 sessies een duidelijk wat we kunnen realiseren met een op maat gemaakt behandelplan.

Geen verwijzing nodig van huisarts of ander (medisch) specialist. Belangrijke kanttekening: Ga altijd eerst naar de huisarts.

Een vitaliteitstherapeut is bekend met deze ziektes en werkt samen met jou aan de omliggende omgevingsfactoren om zo symptomen te minderen (basisbehoeften) ,dan wel mogelijke genezing te bewerkstelligen.

Samen werken we aan basisbehoeften: autonomie, binding en competentie

Autonomie
Eigen keuzevrijheid en datgeen doen wat jij wilt, leuk of belangrijk vindt

Binding (Sociale betrokkenheid)
Zijn er mensen in jouw omgeving waar jij terecht kunt (zonder last) en andersom?

Competentie
Wat gaat jouw gemakkelijk af, wat voor anderen moeilijk is?

Oplossingsgericht denken in plaats van zoeken naar pijn uit het verleden