Search
Close this search box.

Dwangstoornis

Dwangstoornis

Veelvuldig controleren of je al je spullen wel bij je hebt voor werk, sport of privé. Meerdere malen teruglopen naar de deur om te controleren of hij daadwerkelijk wel op slot zit en ga zo maar door. Een greep van de voorbeelden die voor velen wel herkenbaar zijn, maar voor mensen met een dwangstoornis in grotere en extremere mate in het dagelijks leven voorkomen. De impact op het dagelijks leven is hiermee enorm!

Wat is een Dwangstoornis?

Wanneer men te kampen heeft met een dwangstoornis kan dit opgesplitst worden in twee fases. We hebben het hier over een dwanggedachte en een dwanghandeling die elkaar logischerwijs opvolgen. Smetvrees en/of controledrang zijn veelvoorkomende problemen.

De (obsessieve) handelingen die uitgevoerd worden heeft als doel de innerlijke onrust en het gevoel van controle te herstellen. In plaats van dat de extra controle en handeling die jij uitvoert de onzekerheid wegneemt, wordt deze alleen maar groter. Het gevoel van angst en de toenemende stress die het met zich mee kan brengen versterken het proces alleen maar negatief. Je vertrouwt hiermee je eigenwaarneming steeds minder goed of zelfs volledig niet meer. Een dwangstoornis of dwanghandeling valt rationeel goed te verklaren, maar het gevoel van zekerheid, veiligheid, het gevoel dat het niet goed genoeg is, of niet voldoet aan wat jij graag wilt neemt altijd de boventoon.


Symptomen dwangstoornis

 • Ongewenste, terugkerende en dwangmatige gedachten of denkbeelden
 • Gevoel van angst, stress of onrust
 • Gevoelens nemen constant de boventoon.
 • Het lukt je niet om de gedachten en/of handelingen te stoppen
 • Alles in het leven perfect willen regelen
 • Nergens onbekommerd of onbezorgd van kunnen genieten
 • Een verstoord dagelijks ritme (dwanghandelingen)
 • Verstoorde sociale activiteiten
 • Eenzaamheid of verlegenheid kunnen het effect versterken.


Hoe vaak komt het voor?

Naar schatting heeft gemiddeld 1 tot 3% van de Nederlandse bevolking te kampen met een dwangstoornis. Deze komt doorgaans aan het licht tussen de 20e en 25e levensjaar.


Behandeling dwangstoornis

 

 • Behoudt van dagelijkse structuur
 • Maak een planning en stel doelen (tijdsgebonden)
 • Zoek afleiding, wat helpt jouw om op andere gedachtes te komen.
 • Stress, emotie management en leren ontspannen
 • Doorbreek de gewoonte – visualiseer
 • Wilskracht implementatie
 • Verander of maak gebruik van jouw omgeving

Werken aan autonomie, binding (sociale verbondenheid) competentie, beweging en slapen zorgt ervoor dat je meer leeft in plaats van dat je door de klachten geleefd wordt

WAAROM Vitaliteitstherapie?

Binnen 3 sessies een duidelijk verklaring voor de bedreiging/ overbezorgdheid van je lichaam met daarbij een op maat gemaakt behandelplan

Geen verwijzing nodig van huisarts of ander (medisch) specialist. Belangrijke kanttekening: Ga altijd eerst naar de huisarts. Als de huisarts niets kan vinden (en er geen onderliggende medische klachten zijn) en je klachten blijven aanhouden dan gaan we graag kijken wat we voor je kunnen doen.

Een vitaliteitstherapeut is bekend met deze ziektes en werkt samen met jou aan de omliggende omgevingsfactoren om zo symptomen te minderen (basisbehoeften) ,dan wel mogelijke genezing te bewerkstelligen.

Samen werken we aan basisbehoeften: autonomie, binding en competentie

Autonomie
Eigen keuzevrijheid en datgeen doen wat jij wilt, leuk of belangrijk vindt

Binding (Sociale betrokkenheid)
Zijn er mensen in jouw omgeving waar jij terecht kunt (zonder last) en andersom?

Competentie
Wat gaat jouw gemakkelijk af, wat voor anderen moeilijk is?

Oplossingsgericht denken in plaats van zoeken naar pijn uit het verleden