Zoek
Sluit dit zoekvak.

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Je voelt je steeds eenzamer worden. Ondanks dat je afspreekt met vrienden en leuke dingen doet met collega’s, wordt het gevoel alleen maar versterkt. Het ontbreekt aan de onderlinge relatie. Het zijn geen ‘echte’ vrienden of collega’s. Ze zijn niet oprecht geïnteresseerd in je, jij kan je verhaal niet bij hun kwijt en hebt steeds meer het gevoel dat je geen onderdeel meer uitmaakt van de groep.

 

Wat is eenzaamheid?

Hoe kun jij eenzaam zijn als je tal van fysiek contact hebt met familie, vrienden collega’s of andere naasten? Het draait hier om sociale verbondenheid. Relaties in welke vorm dan ook die weinig waarde hebben, slechts oppervlakkig zijn, waarin je genegeerd wordt of niet het gevoel hebt dat je een toegevoegde waarde bent voor de groep hebben geen lang leven beschoren. Eenzaamheid gaat over het gemis van sociale verbondenheid die gepaard kan gaan met negatieve gevoelens, gevoelens van leegte, verdriet of angst.  Eenzaamheid kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid. De kans dat men in een vicieuze cirkel komt is aannemelijk. Verhoogde ontstekingswaarde, slaapproblematiek en ongezond (eet)gedrag zijn doorgaans veelvoorkomende problemen. Symptomen eenzaamheid
 • Verminderd gevoel van eigenwaarde
 • Niet gelukkig zijn
 • Angst voor afwijzing
 • Somber of neerslachtig
 • Gejaagd of stressgevoel
 • Slaapproblemen
Je kunt namelijk eenzaam zijn in je eentje, in een groep, maar ook in een huwelijk.
 

Hoe vaak komt het voor?

Dat eenzaamheid een steeds groter probleem onder alle leeftijdsgroepen wordt is helaas een feit. In 2016 gaf 43% van de volwassen aan eenzaam te zijn. 10% van deze groep voelt zich ernstig, dan wel zeer ernstig eenzaam. Na de leeftijd van ongeveer 75 jaar kunnen mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen die eenzaamheid in de hand werken. Denk aan het overlijden van de partner of andere leeftijdsgenoten, beperkte mobiliteit of minder goed fysiek of cognitief functioneren.

 

Behandeling eenzaamheid

Het advies om aan te sluiten bij een sport of vrijetijdsbesteding is nagenoeg zinloos. Het draait niet om sociale participatie, maar aan sociale verbondenheid. Iets waar eerst aan gewerkt dient te worden.

Werken aan de basisbehoeften

 • Autonomie, sociale verbintenis (binding) en competentie.
 • Creëer (financieel) overzicht
 • Hanteer een duidelijke dag structuur
 • Zelfde moment naar en uit bed
 • Stel doelen, hoe klein of hoe groot ze ook zijn.
 • Hanteer een agenda, welke taken of activiteiten wil jij vandaag, deze week of komende maand gaan doen?
 • Virtueel koffiedrinken (corona tijd)
 • Stel je open voor oogcontact, een vriendelijk groet of een praatje.
 

WAAROM Vitaliteitstherapie?

Binnen 3 sessies een duidelijk verklaring voor de bedreiging/ overbezorgdheid van je lichaam met daarbij een op maat gemaakt behandelplan Geen verwijzing nodig van huisarts of ander (medisch) specialist. Belangrijke kanttekening: Ga altijd eerst naar de huisarts. Als de huisarts niets kan vinden (en er geen onderliggende medische klachten zijn) en je klachten blijven aanhouden dan gaan we graag kijken wat we voor je kunnen doen. Een vitaliteitstherapeut is bekend met deze ziektes en werkt samen met jou aan de omliggende omgevingsfactoren om zo symptomen te minderen (basisbehoeften) ,dan wel mogelijke genezing te bewerkstelligen. Samen werken we aan basisbehoeften: autonomie, binding en competentie Autonomie Eigen keuzevrijheid en datgeen doen wat jij wilt, leuk of belangrijk vindt Binding (Sociale betrokkenheid) Zijn er mensen in jouw omgeving waar jij terecht kunt (zonder last) en andersom? Competentie Wat gaat jouw gemakkelijk af, wat voor anderen moeilijk is? Oplossingsgericht denken in plaats van zoeken naar pijn uit het verleden