McKenzie Therapie

Informatie voor verwijzers

MDT McKenzie is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment volgens McKenzie. Het is een in de jaren vijftig door de Nieuw Zeelandse fysio-/manueeltherapeut Robin McKenzie ontwikkelde onderzoeks- en behandelmethode voor klachten van het bewegingsapparaat. Deze methode is de afgelopen decennia uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en is inmiddels het meest gebruikte onderzoek – en behandelsysteem wereldwijd!


 

Specifieke kenmerken van MDT McKenzie

De behandelaar onderzoekt de patiënt door middel van een vastgelegd onderzoeksprotocol in zijn biopsychosociale context. Na de anamnese komt de therapeut door middel van veelvuldig herhaalde eindstandige bewegingen tot een classificatie van de klachten. A-specifieke klachten worden zo omgezet in een specifieke classificatie. Op basis van deze classificatie wordt voor de patiënt een ´tailor made´ oefenprogramma opgezet.

De nadruk binnen MDT McKenzie ligt op het bevorderen van de zelfredzaamheid

De behandeling kan ondersteund worden d.m.v. manueel therapeutische technieken, zoals mobilisaties en manipulaties.


Indicatie

Het resultaat uit het protocollaire onderzoek bepaalt of de klacht van de patiënt geschikt is voor dit soort interventie. Indien therapie niet geïndiceerd is, zal de patiënt terug verwezen worden met een duidelijke motivering en advies.


Meest voorkomende indicaties

  • Patiënten met acute of chronische musculo-skeletale pijn, waaronder hoofdpijn.
  • Patiënten met ischialgie of brachialgie waarvoor u CT, MRI of operatie overweegt.
  • Patiënten met mechanische klachten welke met een andere behandeling er niet in zijn geslaagd te verbeteren.

Voordelen van MDT McKenzie

  • Snelle prognose; Het is mogelijk om een prognose zeer snel, meestal binnen 1-2 consulten, af te geven.
  • Zelfbehandeling; De door de patiënt zelf geïnitieerde verbetering bewerkt bij de patiënt een sterk gevoel van onafhankelijkheid. Negatieve en herstelbelemmerende factoren zoals bewegingsangst en depressie zullen op deze manier snel verminderen.
  • Betere en snellere resultaten; Met wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat therapie met behulp van een classificatiesysteem op basis van symptomatische en mechanische respons voor a-specifieke nek- en rugproblemen beter behandelresultaat geeft dan niet specifieke oefentherapie. Ook de therapiefrequentie door de zelfwerkzaamheid ligt potentieel veel hoger en geeft betere en snellere resultaten.
  • Preventie van recidieven; Door de zelfredzaamheid is het voor de patiënt eenvoudig om bij een beginnend recidief zelf snel in te grijpen. Dit is juist bij rug- en nekklachten, die bekend staan vanwege het veelvuldig voorkomen van recidieven, van groot belang.
  • Wetenschappelijke onderbouwing; MDT McKenzie is binnen de fysiotherapie de best wetenschappelijke onderbouwde methode. Zowel de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoeksprotocol staan buiten kijf. De prognostische waarde van het centralisatiefenomeen is het centrale thema binnen allerlei classificatie systemen en was/is veelvuldig onderwerp van research. Tevens zijn er inmiddels voldoende effectstudies (RCT’s) gedaan, waaruit blijkt dat MDT McKenzie een effectief onderzoek- en behandelsysteem is. Voor literatuur verwijzen wij graag naar het volgende adres: research database MII Dit is de database van het McKenzie Institute International.

Contactformulier voor McKenzie therapie (prof)

Vul onderstaande formulier in voor contact of meer informatie.

9 + 8 =