Search
Close this search box.

Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk (hypertensie)

Je voelt je gezond, zit lekker in je vel en kan nagenoeg ongestoord doen wat jij leuk of belangrijk vindt. Plotseling komt daar een verschuiving in. Je komt voor een vage, niet goed te verklaren klacht bij de huisarts. Uit voorzorg wordt je bloeddruk gemeten. Niet een keer maar meerdere malen om het zeker te weten. Je krijgt te horen dat je bloeddruk te hoog is. Maar waarom heb jij dit niet vernomen?

Wat is een hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk is doorgaans iets wat je helemaal niet bewust meemaakt of ervaart. Dit komt omdat een iets verhoogde bloeddruk namelijk niet gepaard gaat met symptomen of klachten. Indien de bloeddruk dusdanig, extreem verhoog is, zal dit gepaard gaan met hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid of braken, kortademigheid of verminderde zicht.

Je hart in combinatie met de bloedvaten kennen een de welbekende boven en onderdruk. Wanneer je hart samentrekt gaat het bloed je lichaam in. De druk op de bloedvaten neemt toe en is nagenoeg op z’n hoogst. Dit noemen we de bovendruk. Wanneer het hart weer ontspant, zal de druk op de bloedvaten afnemen. Dit noemen we de onderdruk. Een gemiddelde bloeddruk in rust is:

Bovendruk :120-130
Onderdruk: 80

Wanneer er 2 a 3 metingen in rust uitgevoerd zijn, gedurende enkele dagen of maanden achter elkaar is het verloop pas goed te zien. Als er bij de metingen meerdere malen een bovendruk van 140 of hoger wordt geconstateerd is er sprake van een verhoogde/hoge bloeddruk.

Symptomen hoge bloeddruk
Van een verhoogde bloeddruk merk je doorgaans vrij weinig tot niets. Pas wanneer de bloeddruk extreem verhoogd is gaat dit gepaard met hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid of braken, kortademigheid of verminderde zicht.

Hoe vaak komt het voor?

In 2018 waren er naar schatting ruim 2.777.900 mensen met een hoge bloeddruk (hypertensie) bij de huisarts geweest. Van dit totale aantal waren er 1.255.900 mannen (147 per 1000 inwoners) en voor vrouwen 1.522.000 (175 per 1000 inwoners) Daarnaast zien we dat naarmate de leeftijd toeneemt, de bloeddruk ook zal toenemen

 

Behandeling hoge bloeddruk

In eerste lijn zal de huisarts helpen en ondersteunen om de bloeddruk te reguleren of te verlagen. Dit eventueel aanvullend met medicatie. Verder heeft een hoge bloeddruk samenhang met het hebben en houden van een gezonde(re) leefstijl.

Het is hierbij zaak om grip te krijgen of te werken aan de volgende aspecten:

  • Minderen en bij voorkeur het stoppen met roken en/of meeroken
  • Het hanteren van een gezond, gevarieerd voedingspatroon (schijf van vijf)
  • Voldoende bewegen middels de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
  • Bewegen bij voorkeur iets doen wat jij leuk vindt
  • Stressmanagement
  • Focus vergroten 
  • Tools leren om het gewenste gedrag te kunnen volhouden.

 

WAAROM Vitaliteitstherapie?

Binnen 3 sessies een duidelijk verklaring voor de bedreiging/ overbezorgdheid van je lichaam met daarbij een op maat gemaakt behandelplan

Geen verwijzing nodig van huisarts of ander (medisch) specialist. Belangrijke kanttekening: Ga altijd eerst naar de huisarts. Als de huisarts niets kan vinden (en er geen onderliggende medische klachten zijn) en je klachten blijven aanhouden dan gaan we graag kijken wat we voor je kunnen doen.

Een vitaliteitstherapeut is bekend met deze ziektes en werkt samen met jou aan de omliggende omgevingsfactoren om zo symptomen te minderen (basisbehoeften) ,dan wel mogelijke genezing te bewerkstelligen.

Samen werken we aan basisbehoeften: autonomie, binding en competentie

Autonomie
Eigen keuzevrijheid en datgeen doen wat jij wilt, leuk of belangrijk vindt

Binding (Sociale betrokkenheid)
Zijn er mensen in jouw omgeving waar jij terecht kunt (zonder last) en andersom?

Competentie
Wat gaat jouw gemakkelijk af, wat voor anderen moeilijk is?

Oplossingsgericht denken in plaats van zoeken naar pijn uit het verleden