Search
Close this search box.

Prikkelbaar darm syndroom

Prikkelbaar darm syndroom (PDS)

Na een maaltijd te hebben genuttigd krijgt je instant reactie op je buik. Opgeblazen gevoel, misselijkheid of zelfs ontregelde ontlasting kan het gevolg zijn. De klachten blijven langere tijd aanhouden en zullen met enige regelmaat terugkeren. Maar wat is nu dat geen wat het activeert? Ondanks dat er na tal van medische onderzoeken geen oorzaak gevonden wordt, wil niet zeggen dat het daarmee niet aanwezig is!

Wat is het prikkelbaar darm syndroom?

Het typische karakter van het prikkelbaar darm syndroom zijn steeds terugkerende periodes van buikpijn, opgeblazen of een ongemakkelijk gevoel in de boek die gepaard gaat met een veranderd ontlastingspatroon. Hoe vervelend het ook is, er is tot dusver helaas nog geen eenduidige verklaring of uitleg voor de klachten. Wanneer men alle mogelijke onderzoeken heeft uitgevoerd en niet tot het gewenste resultaat is gekomen (diagnose) blijft de vermoedelijke diagnose prikkelbaar darm syndroom overeind.

Wél wordt door veel mensen een link gelegd tussen het eten van voedsel en de bijkomende klachten. Het lijkt daarmee of mensen met PDS gevoeliger zijn voor de pijn en merken daardoor meer van de werking van de darmen. Verder kunnen de aspecten ongerustheid of stress in meer of mindere mate, bewust dan wel onbewust, invloed hebben op de klachten.

De klacht zit hiermee per definitie niet tussen je oren, maar gewoon op de plek waar je het voelt!

Symptomen prikkelbaar darm syndroom

 

  • Buikpijn: vervelend of opgeblazen gevoel in de buik, mogelijk gepaard met buikkrampen
  • Pijn wisselt van locatie en intensiteit
  • Ontregelde en onregelmatige ontlasting in de vorm van verstopping of diarree
  • Moeheid
  • Misselijkheid
  • Winderigheid of een gespannen gevoel in de buik
  • Ergere of minder klachten na het eten of na de ontlasting
  • Een vervelend gevoel of pijn in de maag en/of slokdarm, pijn of een naar gevoel bij het plassen, problemen met plassen, rugpijn of spier- en gewrichtsklachten

Hoe vaak komt het voor?

Prikkelbaar darm syndroom komt in de Nederlandse bevolking (gemeten met zelfrapportage) voor bij 15 tot 20% van de vrouwen en 5 tot 20% van de mannen. Het komt voornamelijk voor tussen het 15e en 65e levensjaar.

 

Behandeling prikkelbaar darm syndroom

Hoe vervelend, naar of frustrerend het ook is, er is tot dusver helaas nog geen eenduidige verklaring of uitleg voor de klachten. Maar ondanks dit gegeven zijn er succesvolle methodes waarvan we zichtbaar zien dat men minder klachten ervaart. Één belangrijk aspect zijn Fodmaps. Dit zijn kleine moleculen (koolhydraten) die slecht of niet opgenomen worden in de dunne darm en in de dikke darm terechtkomen. Deze bacteriën fermenteren (=opeten) vervolgens snel en in zeer grote hoeveelheden de Fodmaps. Hierbij komt gas vrij waardoor symptomen zoals een opgeblazen gevoel en winderigheid ontstaan. Het verminderen van deze producten kunnen de interne reacties mogelijk minderen. Fodmaps zijn verschillende koolhydraten die voorkomen in: groente, fruit, noten, granen, bonen en melkproducten

 

 • Product of productgroepen (FODMAPS) zeer gestructureerd aanpassen
 • Klachten rapporteren door middel van een symptomen dagboek , wat zijn de klachten / wat is het effect?
 • Voedingsscan -> overschrijding van de drempelwaarde.
 • Werken aan de basisbehoeften
 • Stress en ontspanning.

WAAROM Vitaliteitstherapie?

Binnen 3 sessies een duidelijk verklaring voor de bedreiging/ overbezorgdheid van je lichaam met daarbij een op maat gemaakt behandelplan

Geen verwijzing nodig van huisarts of ander (medisch) specialist. Belangrijke kanttekening: Ga altijd eerst naar de huisarts. Als de huisarts niets kan vinden (en er geen onderliggende medische klachten zijn) en je klachten blijven aanhouden dan gaan we graag kijken wat we voor je kunnen doen.

Een vitaliteitstherapeut is bekend met deze ziektes en werkt samen met jou aan de omliggende omgevingsfactoren om zo symptomen te minderen (basisbehoeften) ,dan wel mogelijke genezing te bewerkstelligen.

Samen werken we aan basisbehoeften: autonomie, binding en competentie

Autonomie
Eigen keuzevrijheid en datgeen doen wat jij wilt, leuk of belangrijk vindt

Binding (Sociale betrokkenheid)
Zijn er mensen in jouw omgeving waar jij terecht kunt (zonder last) en andersom?

Competentie
Wat gaat jouw gemakkelijk af, wat voor anderen moeilijk is?

Oplossingsgericht denken in plaats van zoeken naar pijn uit het verleden