Search
Close this search box.

Rookverslaving

Rookverslaving

‘’Je moet gewoon de knop omzetten’’ is een veel gehoorde motiverende dan wel inspirerende tekst, maar bij lange na niet voor iedereen weggelegd of succesvol gebleken. Want de grote vraag is ‘hoe dan’? Je wilt wel, maar je weet niet waar je moet starten, of het zetten van de eerste stap is simpelweg te groot. Alle goed bedoelde adviezen die juist de negatieve zijde van roken belichten hebben doorgaans ook geen succesvol effect. Je moet stoppen wanneer jij daaraan toe bent is een veelgehoorde reactie. Laten we samen eens een concreet overzicht maken van de te nemen stappen.

Wat is een rookverslaving?

Een rookverslaving is heel duidelijk tweeledig. Aan de ene zijde hebben we te maken met de welbekende, verslavende stof in sigaretten namelijk nicotine. Nicotine heeft een stimulerend effect en activeert hiermee het centrale zenuwstelsel. Daarnaast zet het roken van een sigaret nog twee belangrijke processen in gang. Er wordt namelijk dopamine aangemaakt, wat zowel betekent dat het ‘beloningssysteem’ wordt geactiveerd. Daarnaast speelt adrenaline een grote rol in het oppompende effect. De trek in een sigaret neemt toe omdat het nicotinegehalte in het lichaam daalt. Ontwenningsverschijnselen als prikkelbaarheid, ongeduld, rusteloosheid, slapeloosheid, hoofdpijn of simpelweg de drang naar een sigaret worden heftiger en nemen de overhand. Deze verschijnselen ontstaan meestal tussen de 2 tot 12 uur na de laatste sigaret. Het is de ene kant van het verhaal waardoor het stoppen met roken lastig(er) is.

Aan de andere zijde hebben we met roken heel duidelijk en heel sterk te maken met gewoontes. Het roken van een sigaret is veelal, dan wel niet in alle gevallen gekoppeld aan een specifieke taak of handeling. Denk hierbij aan koffie met de ochtendkrant, in gezelschap, bij stresssituaties, na het avondeten, ter beloning of simpelweg ter ontspanning. Welke taak of handeling het is, het zit zo ingeslepen in het systeem, dat dit het stoppen lastiger maakt. We dienen bewust te worden van de gewoontes, actief ermee aan de slag te gaan om zodoende het gewenste gedrag te kunnen volhouden.

Symptomen rookverslaving

 

 

 • Ontwenningsverschijnselen
 • Prikkelbaar, ongeduld, slapeloos, rusteloosheid of hoofdpijn
 • Verminderde of verslechterde conditie
 • Verhoogde bloeddruk
 • Verminderd reuk of smaakvermogen
 • Veranderingen in uiterlijk of stem
 • Verhoogde kans op (chronische) ziekten

 

Hoe vaak komt het voor?

In het jaar 2019 rookt(e) ruim een vijfde (21,7%) van de volwassenen (vanaf 18) dagelijks een sigaret. Gemiddeld gezien is het aantal mannen dat rookt doorgaans hoger dan vrouwen. Onder het totaal aantal kan ruim 3% van de volwassenen bestempeld of gezien worden als een ‘zware roker’. Dit houdt in dat men gemiddeld twintig sigaretten (shagjes) rookt per dag.

 De voornaamste reden om te stoppen met roken is:

 • Gezondheid niet langer willen schaden (49%)
 • Vanwege gezondheidsklachten (15%)
 • Verminderde of verslechterde conditie (10%)
 • De partner of mensen in de nabije omgeving stoppen (19%)

 

Behandeling rookverslaving

Allereerst is het van essentieel belang om te bepalen wat de onderliggende motivatie is. Het is hierbij van belang dat dit zo concreet en specifiek mogelijk is. Of je nu wilt stoppen voor de gezondheid van jezelf, van anderen of om financiële overwegingen, zorg dat het concreet is. Denk bijvoorbeeld na over:

 • – Wat kun jij meer als je gestopt bent?
 • – Wat betekent het voor je werk, gezin of je sport als je gestopt bent?
 • – Wie heeft er nog meer voordeel van als jij stopt met roken?
 • – Wie kan jouw helpen in het proces?
 • – Wat ga jij doen met het bespaarde geld?

Daarnaast is het volgende van groot belang:

 • – Aantal sigaretten in kaart brengen (tijdstip en/of moment)
 • – Gewoonte inventarisatie (welke gewoontes heb je)
 • – Gewoonte implementatie (wat ga jij (anders) doen) zodat jij een sigaret uitstelt, dan wel niet rookt.
 • – Veerkrachtiger worden (positieve emoties)
 • – Wilskracht trainen (doe en laad opdrachten)
 • – Iedere week sigaretten minderen
 • – Slaap hygiëne (slaapregels doornemen en afstemmen)
 • Leer de tools zodat jij het kunt volhouden!

 

WAAROM Vitaliteitstherapie?

Binnen 3 sessies een duidelijk verklaring voor de bedreiging/ overbezorgdheid van je lichaam met daarbij een op maat gemaakt behandelplan

Geen verwijzing nodig van huisarts of ander (medisch) specialist. Belangrijke kanttekening: Ga altijd eerst naar de huisarts. Als de huisarts niets kan vinden (en er geen onderliggende medische klachten zijn) en je klachten blijven aanhouden dan gaan we graag kijken wat we voor je kunnen doen.

Een vitaliteitstherapeut is bekend met deze ziektes en werkt samen met jou aan de omliggende omgevingsfactoren om zo symptomen te minderen (basisbehoeften) ,dan wel mogelijke genezing te bewerkstelligen.

Samen werken we aan basisbehoeften: autonomie, binding en competentie

Autonomie
Eigen keuzevrijheid en datgeen doen wat jij wilt, leuk of belangrijk vindt

Binding (Sociale betrokkenheid)
Zijn er mensen in jouw omgeving waar jij terecht kunt (zonder last) en andersom?

Competentie
Wat gaat jouw gemakkelijk af, wat voor anderen moeilijk is?

Oplossingsgericht denken in plaats van zoeken naar pijn uit het verleden