Search
Close this search box.

Integraal Vitaliteit Management

Integraal Vitaliteit Management

Integraal Vitaliteit Management

Duurzaamheid vereist het kunnen managen van de autonomie en zinvol werk bij de werknemer. Het vereist vitaliteit!

Organisaties die vitaliteit faciliteren, onderscheiden zich in de markt en zijn succesvoller. Een organisatie waar ruimte is voor creativiteit, alertheid, veerkracht, veiligheid, bevrediging van autonomie, competentie en betrokkenheid werkt aan een vitalere organisatie.  Medewerkers gaan beter voor zichzelf zorgen. Het voorspelt een lager ziekteverzuim en hogere productiviteit.

Waarom Integraal Vitaliteit Management?

  • Duurzaamheid vereist het kunnen managen van vitaliteit
  • Vitaliteit 3.0 is meer autonoom en zinvol werk
  • Autonomie en sociale steun zijn veruit de beste voorspeller van een lager ziekteverzuim
  • De Vitaliteitsprofessional kan helpen bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid en het trainen van de leidinggevenden met vitaliteitmanagement programma’s en ondersteunen met focusprogramma’s
  • Het biedt een integrale aanpak met kop en staart en concrete KPI’s
  • Het sluit aan op maatschappelijk verantwoord ondernemen en purpose!

Onze expertise

De interactie met onszelf en omgeving heeft invloed op onze vitaliteit. Hierin spelen veiligheid, ethiek en moreel kompas belangrijke factoren. Werken aan een zinvol leven of werk met inspiratie van grootheden als Aristoteles. In onze ogen onlosmakelijk verbonden met vitaliteitsmanagement. Als manager of organisatie hier rekening mee houden en vitaliteit managen is onze expertise.

 

Van praktijk naar een integraal model

Onze aanpak gaat uit van jaren ervaring, verschillende generaliserende principes en data gedreven theorieën die bij toetsing standhouden in de praktijk. De filosofie van onze aanpak is onder andere gebaseerd op de zelfbeschikkings- en evolutietheorie, een aanpak die zich richt op menselijke motivatie, waarden en (psychologische) basisbehoeften met een duidelijke hiërarchie.

Basisbehoeften autonomie en sociale steun (binding) hebben een grotere relatie met ziekteverzuim, dan werkdruk. Een tekort zet iemand in overleefstand. Hoe houdt je hier als manager rekening mee? Ons integraal model geeft inzicht wanneer iemand in de overleefstand staat en helpt gericht sturing te geven. 

 

Wat levert het op?

Meer bevlogen medewerkers, een lager personeelsverloop, een daling van de ziektekosten en een stijging van de productiviteit. De opbrengst van een vitale organisatie is niet direct in cijfers uit te drukken, het vertaald zich in alle facetten van een organisatie. Maar om toch een paar cijfers te noemen:

» Voor elke dollar investering een ROI van $3,19 door betere mentale gezondheid en hogere productiviteit.

» Afname van de ziektekosten van 412 € en  een gemiddelde toename van 953 € per werkzame Nederlander

Het vitaliteit management programma (top down)

Managers leren screenen op overleefstand, coachen en sturen op interacties binnen het team. Het gaat daarbij om praktische vaardigheden, die niet veel meer moeite kosten om aan te leren dan bijvoorbeeld het opstellen van periodieke rapportages en andere bedrijfsprocessen. Ons vitaliteit management programma wordt modulair aangeboden.  Onderwerpen zijn positieve werkidentiteit, veiligheid, stress- & emotiemanagement, competenties, purpose, teambuilding en deviant leiderschap. 

 

Focusprogramma’s (bottom up)

Het vraagt focus om gedrag te veranderen en te leren volhouden. Dit wordt beïnvloed door leefstijlaspecten als multitasken, stress, slaap en bewegen. In stressvolle situaties neigt men sneller te vervallen in oude gewoontes. Men heeft minder focus.  Focusprogramma’s worden als workshop aangeboden, eventueel ondersteund met individuele vitaliteitstherapie. 

Integrale aanpak

Ons vitaliteit management en focusprogramma’s  sluiten naadloos op elkaar aan. Dit maakt de focusprogramma’s  geen losse inspiratie workshops. Ze zijn onderdeel van een integrale aanpak. Zo wordt  gescreend op overleefstand en rekening gehouden met de basisbehoeften. Focusprogramma’s geven data voor terugkoppeling naar het management. Er wordt zowel top down als bottom up gewerkt.

De integrale aanpak steunt de borging en creëert een dynamische cohesie zoals een vogelzwerm. 

Onze vitaliteitprofessionals

Peter

Fysiotherapie, McKenzie Vitaliteit

  • Opleiding bij kennisinstituut vitaliteit en leefstijl, Chivo, waar Peter tevens docent is sinds 2010.
  • Aangesloten bij Chivo Consultancy
  • Aangesloten bij beroepsorganisatie BOvV.nl
  • Aangesloten bij GreenDrinks Zuidoost Drenthe met MVO-certificaat

De eerste stap

Wij geloven erin dat de beste manier om onze visie met u te delen, is door u dit zelf te laten ervaren. Wij bieden daarom een experience workshop aan waarin wij u en uw managementteam meenemen in ons verhaal. Binnen 2 uur ervaart u de kracht en de eenvoud van ons integrale vitaliteitmanagement programma. Wij nemen u niet alleen mee in onze aanpak, maar geven u direct tools mee die u toe kunt passen binnen uw organisatie. Neem contact met ons op voor het inplannen van uw vitaliteit experience voor een eenmalige investering van slechts 550€.