Burn-out

Als een donderslag bij heldere hemel! Het leek zo goed te gaan. Niets of niemand leek jou te kunnen stoppen. Achteraf waren er genoeg signalen, maar nu is het al te zwaar om uit bed te komen.  Je verliest de controle met als gevolg dat je in strijd komt met jezelf, de verwachtingen van anderen of mogelijk de positie op je werk. Plotseling wordt alles te veel en wil het niet meer. Een complete ’shut down’. Niet alleen een ’shut down’ voor je werk, ook voor familie, vrienden en de rest van je privéleven.

Wat is een burn-out?

Vitaliteit en burn-out zijn letterlijk twee tegenpolen van elkaar. Vitaliteit wordt omschreven als energiek, motivatie en veerkracht (Definitie TNO Nederland). Een burn-out is letterlijk het tegenovergestelde hiervan! Activiteiten of het herstellen hiervan, kosten meer energie, motivatie om taken te doen die je leuk of belangrijk vindt is lastig en je hebt sneller het gevoel dat je ‘uit het veld geslagen bent’

 

Hoe vaak komt het voor?

Concreet heeft 1 op de 5 Nederlanders te kampen met burn-out gerelateerde klachten. 1 op de 20 heeft dit zelfs meermaals. Vooral de millennials is de groep die doorgaans het ‘hardst’ wordt getroffen. De maatschappelijke ‘hoge lat en de nieuwe norm’ spelen hierin een cruciale rol.

Symptomen bij burn-out

1. Je hebt 3 of meer spanningsklachten zoals:

  • Vooral lichamelijke moeheid: een uitgeput gevoel en geestelijke moeheid
  • Moeite uw aandacht erbij te houden (concentreren) en/of dingen te onthouden (geheugen);
  •  Onrustig slapen
  •  Prikkelbaar zijn (snel boos of geïrriteerd)
  •  Niet tegen drukte of lawaai kunnen
  •  Gemakkelijk huilen
  •  Piekeren
  •  Een gejaagd gevoel

2.
Je hebt het gevoel dat je de vele problemen in jouw leven niet meer aankunt. Je voelt je machteloos, alsof je geen grip meer heeft op jouw situatie. Alsof je de controle over jouw leven verliest. Je bent aan het overleven!

3.
Het lukt je niet meer om jouw gewone dagelijkse bezigheden goed te blijven doen. Bijvoorbeeld op jouw werk, thuis, in jouw contacten of in het verkeer.

Behandeling burn-out

We vinden het van cruciaal belang om eerlijk te zijn m.b.t de behandeling van een burn-out. Op dit moment is er binnen de gezondheidszorg geen concreet behandelplan. We vinden het belangrijk om eerlijk en transparant te zijn. Daarom is het goed om beide kanten van de medaille te belichten. We zien in de praktijk als we werken aan het bedreigingsniveau (basisbehoeften bevrediging) dat we klachten en symptomen kunnen laten afnemen/minderen. Je lichaam ervaart het simpelweg minder als een bedreiging waardoor de uitkomst (pijn, vermoeiheid) minder heftig of minder lang zal aanhouden.

Lees de blog over SOLK voor verdere tekst en uitleg van het bedreigingsniveau:
https://movital.nl/onverklaarbare-lichamelijke-klachten-waar-kan-ik-in-deze-tijd-terecht/

Helaas is de andere kant van de medaille dat we niet alle klachten en symptomen volledig kunnen wegnemen. Er bestaat namelijk op dit moment nog geen concreet behandelplan en dat maakt het lastig om men volledig klachtenvrij te krijgen. Het is niet wat men wil horen, maar het is helaas wel de realiteit. Concreet:

Gunstige geval: Symptomen laten afnemen, mogelijk klachtenvrij
Ongunstige geval: Kwaliteit van leven verhogen

We kunnen wel symptomen minderen, eventueel leren accepteren, jouw omgeving gericht gebruiken, inzicht krijgen en helpen te werken aan een vitaal leven. Controle herwinnen!

Sommige dagen lukt het jou om te werken aan je passie. Je doet hiermee datgeen wat jij leuk vindt! Echter is juist in deze fase geen enkele dag hetzelfde en dat betekent dat je misschien niet toekomt aan je passie, maar wel aan datgeen kan doen wat jij belangrijk vindt of past bij je doel. Je werkt hiermee aan zingeving en hebt daarmee nog steeds een autonome keuze.

Lukt één van bovenstaande aspecten niet, is dat volstrekt menselijk en normaal. Kun jij wel dingen doen vanwege schuld, schaamte of angst is dit, hoe gek het wellicht ook klinkt, een compliment waard.  Helaas is de realiteit dat jij je niet altijd ergens toe kan zetten omdat je lichaam dit niet toe laat. Een dag in bed blijven is daarmee normaal en onderdeel van het proces.

Vitaliteit draait om energiek, motivatie en veerkracht. Het herkennen en onderscheid maken tussen de verschillende fases van motivatie helpen jouw om dat stapje in de goede richting te kunnen zetten.

WAAROM Vitaliteitstherapie?

 

Binnen 3 sessies een duidelijk verklaring voor de bedreiging/ overbezorgdheid van je lichaam met daarbij een op maat gemaakt behandelplan

Geen verwijzing nodig van huisarts of ander (medisch) specialist. Belangrijke kanttekening: Het betreft patiënten / cliënten die al onderzocht zijn door een huisarts en waarbij de klachten aanhouden zonder dat er een onderliggende medische oorzaak is.

Een vitaliteitstherapeut is bekend met deze ziektes en managet de omliggende (omgevingsfactoren om zo symptomen te minderen ( werken aan o.a. basisbehoeften) ,dan wel mogelijke genezing te bewerkstelligen.

We werken aan basisbehoeften: autonomie, binding en competentie

Autonomie
Eigen keuzevrijheid en dat geen doen wat jij wilt, leuk of belangrijk vindt

Binding (Sociale betrokkenheid)
Zijn er mensen in jouw omgeving waar jij terecht kunt (zonder last) en andersom?

Competentie
Wat gaat jouw gemakkelijk af, wat voor anderen moeilijk is?

Oplossingsgericht denken in plaats van zoeken naar pijn uit het verleden

Krachten bundelen -> maak gebruik van jouw gewoontes

 

Vragen over Burn-Out? Of van je klachten af komen?

Maak een afspraak voor ons online inloopspreekuur
Online consult plannenOnline inloopspreekuur