Search
Close this search box.

Gezond 2019 starten met de tips van een leefstijlcoach

Tijdens een interview op RTL nieuws noemt Meijke van Herwijnen namens de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches vijf tips om het jaar goed te starten. De moeite waard om te delen! We leggen de tips een voor een uit en maken het toepasbaar om ze direct in te kunnen zetten. De start van het nieuwe jaar gaat namelijk voor velen gepaard met goede voornemens. De een slaagt erin om het gewenste resultaat met blijvend succes te halen. Maar voor velen geldt dat het lastig is om te starten, laat staan om het te volhouden. ‘’out of the blue’’ starten is doorgaans niet ‘de beste’ manier. Nadenken over het proces en jezelf iets meer voorbereiding geven kan ontzettend nuttig zijn.

De start van het nieuwe jaar gaat voor velen gepaard met goede voornemens. De een slaagt erin om het gewenste resultaat met blijvend succes te halen. Maar voor velen geldt dat het lastig is om te starten, laat staan om het te volhouden. ‘’out of the blue’’ starten is doorgaans niet ‘de beste’ manier. 

Nadenken over het proces en jezelf iets meer voorbereiding geven kan ontzettend nuttig zijn. Ontdek deze extra voorbereiding op https://movital.nl/voorbereiding-is-halve-werk-goede-voornemens/.  Tijdens een interview noemt Meijke van Herwijnen namens de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches vijf tips omhet jaar goed te starten. Onderstaand leggen we de tips een voor een uit en maken het toepasbaar om ze direct in te kunnen zetten. (Zie onderaan de pagina het interview.)

 

# tip 1: Vergroot het vertrouwen in jezelf

Bouw aan zelfvertrouwen voor leefstijlDoorgaans wordt de spreekwoordelijke ‘lat’, mede door de maatschappij op zo’n enorme hoogte gelegd dat dit voor velen niet haalbaar is. De maatschappij bepaalt namelijk tot op zekere hoogte hoe je eruit zou moeten zien, wat je dient te bezitten. Maar ook hoe je je zou moeten voelen spelen hierin een belangrijke rol. Op het moment dat we ditzelfde gaan doen met de doelen die we onszelf stellen komen we in de problemen. De stap van een pakje sigaretten per dag roken naar de volgende ochtend volledig gestopt willen zijn, kan mogelijk te groot zijn. Het stellen van realistische en haalbare doelen is een must. Je kunt er daardoor beter voor kiezen om per dag 1 sigaret te gaan minderen, in plaats van per direct te stoppen.  Hiermee krijg je meer vertrouwen in jezelf en kun je aan het eind van de dag met opgeheven hoofd terug kijken naar het behaalde succes. Een mindere dag is hiermee niet gelijk catastrofaal, maar is onderdeel van het proces. 

 

 

# tip 2: Stel jezelf een hulpvraag

Op het moment dat je jezelf een doel hebt gesteld is het tijd om te bepalen wat je daar voor nodig hebt. Want wat is er voor nodig op het moment dat je wilt stoppen met roken of graag wilt afslanken. In beide gevallen kun je getriggerd en verleidt worden met als gevolg dat je terug kan vallen in oude patronen. Wat is er voor nodig om dit te voorkomen of te verkleinen. Je sigaretten en lekkernijen is huis op een andere plek leggen kan al een zinvolle oplossing zijn. Bereid jezelf voor, wat zouden mogelijk obstakels of hindernissen kunnen zijn die jij op je reis naar een gezondere levensstijl kan tegenkomen. Maak je plan concreter en vergroot de kans van slagen.

 

 

# tip 3: Geef jezelf complimentjes

Goede dagen en minder goede dagen zijn onderdeel van het proces. Op een mindere dag ben je eerder geneigd om terug te vallen in oude gewoontes en patronen. Waar je je voorgenomen had om vandaag wederom een sigaret te minderen is dat je nu niet gelukt. Waar je had gehoopt om deze week wederom 1 kg af te vallen ben je nu gelijk gebleven in gewicht. Nu kunnen we de focus leggen op het feit dat we er niet in zijn geslaagd. Maar waarom leggen we de focus niet juist op datgeen wat goed ging? Het klinkt zo eenvoudig maar het zorgt ervoor dat het behalen van je doel eenvoudiger gaat worden! Want je bent namelijk in staat geweest om terugval te voorkomen. Je hebt niet meer sigaretten gerookt dan de dag ervoor. Plus het feit dat je niet bent aangekomen in gewicht is ondanks geen progressie, een belangrijk gegeven. Want wat heb je er aan gedaan om te voorkomen dat je bent terug gevallen? Ga op zoek naar datgeen wat succesvol was die dag en probeer daar op voort te borduren. Dit geeft je mogelijkheden voor de rest van het veranderproces! 

 

 

# tip 4: Schakel je omgeving in

Bij een bioscoopfilm hoort popcornDat de omgeving een belangrijke rol kan spelen in het wel of niet halen van je doel is een feit. Familie, vrienden of kennissen zijn zelfs in staat om je te helpen. Zo is het namelijk handig gebleken om met het gehele gezin gezonder te gaan eten dan wanneer je dit als enige zou doen. Het samen naar de sportschool gaan is ook zo’n voorbeeld. Je bent sneller geneigd niet te gaan wanneer je dit alleen zou doen. Daarnaast kunnen mensen in je nabije omgeving je complimenteren over het feit wat je doet. Vaak zie je namelijk zelf niet eens dat je bent afgevallen. Complimenten als ‘wat zie je er goed uit’ of wat ontzettend knap van je! zijn daardoor niet ongewoon. Dit kan net dat extra zetje in de goede richting zijn om op koers te blijven.

Zoals al eerder geschreven spelen gewoontes en triggers een belangrijke rol in de keuzes die we maken. Nadenken over obstakels die jouw mogelijk kunnen weerhouden in het behalen van je doel zijn een belangrijke eerste stap. Bewustwording creëren van je (ongewenste) gewoontes en deze kunnen ombuigen naar gewenste gewoontes is zeer belangrijk. Je wilt namelijk met onnodig veel moeite en stress wel kunnen werken aan je gezondheid. Je pakje sigaretten op zolder leggen of de zak chips in de schuur leggen kunnen mooie eerste stappen zijn.

 

 

# tip 5: Focus niet op het resultaat

Van cruciaal belang is dat je de focus legt op het proces en niet op het resultaat. Het draait om duurzame gedragsverandering waarbij je gewoontes hebt weten te doorbreken en mogelijk nieuwe, gewenste hebt aangeleerd. Je bent/wordt namelijk weerbaarder in situaties dat je in de verleiding wordt gebracht. Dit zijn allemaal onderdelen van het (leer)proces waar we mee te maken krijgen. Deze zijn velen malen belangrijker voor een mens dat het uiteindelijke resultaat. Je wilt namelijk het gewenste gedrag volhouden. Dit heeft meer kans van slagen als je jezelf er op voorbereid. Deze 5 stappen toepassen in combinatie met eerdere ervaringen maakt het dat we meer succesvol zullen zijn!

 

 

Helpende hand?

Vitaliteit betekent de vrijheid hebben om jezelf maximaal te ontplooien zodat je meer uit jezelf en het leven kan halen. Dit betekent dat het stellen en nastreven van doelen een belangrijk onderdeel is. Het nastreven van je doel kan soms pijnlijk, beangstigend en vermoeiend zijn. Dit kan tot op zekere hoogte functioneel zijn. Maar wanneer dit je weerhoudt om je doel te kunnen nastreven, kan een vitaliteitstherapeut je een helpende hand bieden. 

Een vitaliteitstherapeut helpt je verkennen naar wat je echt wil en screent tegelijkertijd of er een mogelijk tekort is in de basisbehoeften. Anders gezegd: is er een mogelijke stressfactor die er voor kan zorgen dat je je doel niet kan behalen. Dit kan betekent dat je nooit het gevoel hebt dat je een eigen keuze hebt en altijd alles doet omdat een ander dat graag wil (autonomie). Mogelijk is er zelfs sprake van eenzaamheid of het gevoel dat men niet ergens bij hoort. Hierdoor heeft men logischerwijs niet het gevoel dat er sprake is van binding met andere mensen. Als laatste vindt men het belangrijk om respect, dan wel waardering te krijgen voor datgeen wat men kan of doet. We dienen daarmee het gevoel te krijgen dat we ergens competent genoeg in zijn. Een mogelijk tekort is deze bovenstaande voorbeelden kan een stressfactor zijn wat er voor zorgt dat we aan het overleven zijn. Een vitaliteitstherapeut creëert de voorwaarde om te kunnen starten met het verbeteren van de leefstijl of gezondheid. ‘’Leefstijl heeft immers weinig zin als we niet bezig zijn met leven’’

Stel je voor dat we een sprintje willen trekken van 20 meter. De tijd om deze 20 meter te overbruggen is gesteld op 10 seconden. Op het moment dat je het gevoel hebt dat men je sterke eigenschappen of competenties niet waardeert doe je één stap achteruit. Op het moment dat je niet uitgerust wakker wordt, of te weinig beweegt doen we wederom één stap terug. Als je het gevoel hebt dat vrienden te weinig tijd in jouw steken, of jij in hun doen we twee stappen achteruit. En zo kunnen we nog wel even door gaan… Er zijn namelijk veel factoren die voor een mens van onderschatte waarde zijn! Waar je voorheen je sprint van 20 meter in 10 seconden kon afleggen. heb je nu totaal 4 meter achterstand. De vraag is sterk of je de beoogde sprint nog wel kan afleggen in die tijd? Indien een van deze factoren een rol spelen zijn we eerder bezig om de dag door te komen, dan dat we bezig zijn met leven. Deze factoren vragen constant focus en aandacht waardoor en weinig tot geen ruimte is om te werken aan de eigen gezondheid, vitaliteit of leefstijl. 

 

Conclusie.

Werken aan een gezondere leefstijl is voor velen van essentieel belang. Maar zoals duidelijk is geworden is dit niet toepasbaar voor iedereen. Er kunnen namelijk stressfactoren een rol spelen die jouw weerhouden in het behalen van je doel. Ondanks deze factoren kun je nog steeds gaan werken aan een betere leefstijl. Maar het effect ervan is marginaal. Men is namelijk bezig met ‘overleven in plaats van leven’ We dienen deze tekorten in de basisbehoeften in te lossen en een vitaliteitstherapeut is daar expert in. We creëren de omstandigheden zodat je bezig kan zijn met leven. Dit betekent dat we het sprintje van 20 meter daadwerkelijk kunnen overbruggen i 10 seconden. Zonder hierbij te hoeven starten met een achterstand van enkele meters. Pas als dit proces is gelukt gaan we het hebben over leefstijl. Het betekend dat we voor een deel van de mensen verder moeten gaan dan leefstijl. Hier komt vitaliteit om de hoek kijken. De vrijheid hebben om jezelf maximaal te ontplooien om zo meer uit jezelf, je werk of je sport te halen.

Robin Sijbom is vitaliteitscoach bij MoVital. De opleiding tot vitaliteitstherapeut volgde hij bij Chivo kennisinstituut en deed daarnaast veel kennis en ervaring op bij MoVital onder leiding van vitaliteitstherapeut en fysiotherapeut Peter Hagel. Onder het motto: Het is geen kwestie van positief denken, het is een kwestie van positief voelen” leert Robin jou de tools en vaardigheden om zelfredzaam en weerbaarder te zijn zodat je meer uit jezelf, je sport of je werk kunt halen.

Anderen bekeken ook: